PROGRAMA - BLOC 2

El curs "L'acollida sociolingüística de persones nouvingudes" tindrà lloc a la sala d'actes de l'Hotel d'Entitats, al carrer de la Rutlla, 20, de Girona. Les sessions es realitzaran els divendres marcats als calendaris de 17:30 a 20:30.
En aquesta edició oferim un segon bloc del curs (de març a maig de 2016) que amplia la formació del primer bloc (d'octubre a desembre). Els dos blocs són independents, no cal haver fer el primer per a poder realitzar el segon.
Caldrà assistir al 80% de les sessions del bloc per a poder obtenir el certificat d'ensenyament. 

Curs amb reconeixement acadèmic per part de la UdG d'1 crèdit.Sessió

Data
Títol
Formador

1
Ensenyar-los a pensar 
no pas a emmagatzemar

Món Marquès2
Estereotips i prejudicis


Pere Cortada

3Llengües i interculturalitat a l’aula

Lluïsa Gràcia i Carla Ferrerós


4El professorat, agent de canvi


Miquel Casanovas

5

Metodologia1 – paraula generadora

Alfons Formariz

6Metodologia2 – mètode sil·làbic


Rosa Maria Falgàs

7Metodologia3 – el centre d’interès


Nadia el Fatimy


8
Els municipis i la Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes de la Diputació de BarcelonaAnna Ferri

9Els Centres i Espais Cívics com a espais de socialització


Narcís Badosa i Carla de Pedro


10Immigració i mitjans de comunicació


Carles Solà

11Ciutat Educadora, Ciutat Acollidora


Joan Manuel del Pozo