PROGRAMA - BLOC 1

El curs "L'acollida sociolingüística de persones nouvingudes" tindrà lloc a la sala d'actes de l'Hotel d'Entitats, al carrer de la Rutlla, 20, de Girona. Les sessions es realitzaran els divendres marcats als calendaris de 17:30 a 20:30.
En aquesta edició oferim un segon bloc del curs que amplia la formació del primer bloc. Els dos blocs són independents.
Caldrà assistir al 80% de les sessions del bloc per a poder obtenir el certificat d'ensenyament.
 
Sessió

Data
Títol
Formador
1
02/10/15
Inici de la sessió 17:00H
Presentació del curs
C.A.S
Com aprenem les persones adultes
Alfons Formariz
2
09/10/15
Diversitat cultural, models de valors i ciutadania
Enric Prats
3

16/10/15

La immigració a comarques gironines
Lluís Puigdemont
423/10/15
 L’Alfabetització de persones adultes immigrades
Alfons Formariz
5

06/11/15


Les dificultats que presenten els parlants de diferents llengües a l’ hora d’aprendre el català.
Blanca Palmada
6

13/11/15


El joc coma eina en l’aprenentatge
Oriol Ripoll
7

20/11/15


Metodologies i pràctica de l'ensenyament  de segones llengües estrangeres a persones immigrades (I)
César Herranz
8

27/11/15


Metodologies i pràctica de l'ensenyament  de segones llengües estrangeres a persones immigrades (II)
Marta Vilar
9

04/12/15


La motivació i el foment de l’autoestima dels alumnes
Nadia el Fatimy
10

11/12/15


Presentació de recursos
Rosa Mª Falgàs

11
18/12/15Sessió de tancament – Resolució de casos
C.A.S