MATERIAL DE LES SESSIONS

ATENCIÓ: per veure els documents heu de clicar sobre el títol de les ponències.

Diversitat cultural, models de valors i ciutadania - Enric Prats (9 d'octubre)

La immigració a comarques gironines - Lluís Puigdemont (16 d'octubre)

Dificultats a l'hora d'aprendre el català - Blanca Palmada (6 de novembre)